Γενικοί κανονισμοί και πληροφορίες

Eίναι απαραίτητο να έχετε κάμερα και μικρόφωνο σε λειτουργία, για να μπορείτε να συμμετέχετε στο μάθημα.  Για να ολοκληρώσετε ένα επίπεδο και να περάσετε στο επόμενο υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Nα έχει παραδοθεί τουλάχιστον το 50% των εργασιών του Classroom
  • Nα έχετε συμμετάσχει σε τουλάχιστον 75% του συνόλου των μαθημάτων

Η υλοποίηση των μαθημάτων βασίζεται στην χρήση του Zoom για τις διαδικτυακές μας συναντήσεις και το Google Classroom για την υπόλοιπη επικοινωνία και την ανάρτηση υλικού και εργασιών. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων θα λάβετε στο email, που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας, μία πρόσκληση από την Google Classroom την οποία και θα πρέπει να αποδεχτείτε,προκειμένου να ενταχθείτε στο ηλεκτρονικό μας τμήμα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα λόγω πιθανής ασυμβατότητας των υπηρεσιών Google Classroom με άλλες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως π.χ. το Yahoo, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google. Αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να μας στείλετε την νέα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας στείλουμε εκ νέου μία πρόσκληση. 

Στο πεδίο “Εργασίες” θα βλέπετε επίσης αναρτημένο οτιδήποτε θα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, στο Google Classroom και συγκεκριμένα στο πεδίο “Ροή” θα μπορείτε να βλέπετε σχόλια, ανακοινώσεις ή και να κάνετε και εσείς σχόλια και άλλες αναρτήσεις. 

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του μαθήματος θα λάβετε e-mail από τους καθηγητές σας με τον σύνδεσμο για το zoom και πρόσκληση για το google classroom.

To top