Nordic Academy

Nordic Academy främjar skandinavisk kultur och livsstil samt stärker samarbetet och relationerna mellan Grekland och de skandinaviska länderna. Vår huvudsakliga prioritet är att undervisa i skandinaviska språk för både vuxna och barn, antingen som främmande eller andra språk, och förbereda dem för språkkunskapscertifikat enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Vi ser språket som en bärare av kultur och ett socialiseringsverktyg. Därför organiserar vi även kulturella aktiviteter relaterade till Skandinavien, så att deltagarna lär sig språken samtidigt som de upptäcker kulturen. Vårt mål är att deltagarna ska utveckla sina språkliga färdigheter och känna sig självsäkra i sin kommunikation med skandinaver, vilket möjliggör kreativa och produktiva kontakter på kulturell, professionell och social nivå.

Grekiska
för
nybörjare

To top