Εγγραφή

Επιλέξτε επίπεδο

Επίπεδο A

Βασικός Χρήστης

Επίπεδο B

Ανεξάρτητος Χρήστης

Επίπεδο C

Ικανός χρήστης

Εγγραφή

Η εγγραφή στα μαθήματα γίνεται ως εξής:

 • Επιλέξτε

  Επιλέγετε το τμήμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

 • Συμπληρώστε

  Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εγγραφής με το ονοματεπώνυμό σας, το email και επιλέξτε το τμήμα στο οποίο θέλετε να εγγραφείτε.

 • Ενημερωθείτε

  Θα λάβετε email μέσω του οποίου θα ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στο μάθημα.

Φόρμα εγγραφής

  To top