Εγγραφή

Η εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα γίνεται ως εξής:

 • Επιλέγετε

  Επιλέγετε το τμήμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

 • Συμπληρώστε

  Συμπληρώστε εδώ τη φόρμα εγγραφής με το ονοματεπώνυμό σας, το email και επιλέξτε το τμήμα για το οποίο θέλετε να εγγραφείτε

 • Προκαταβολή

  Αφου λάβετε απαντητικό μήνημα με πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής, κάνετε την κατάθεση της προκαταβολής αξιας 100 Ευρώ.

Προσοχή!

1) Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο στην περίπτωση που δεν συσταθεί το τμήμα που έχετε επιλέξει.

2) Σε περίπτωση κατάθεσης από λογαριασμό άλλης τράπεζας θα πρέπει η προβλεπόμενη προμήθεια που χρεώνουν οι τράπεζες να επιβαρύνει τον εντολέα.

Φόρμα εγγραφής  To top