Εξετάσεις Swedex

Από τις 2 Απριλίου οι εξετάσεις Swedex για το Α2, Β1, Β2 και C1 αλλάζουν. Πλέον θα αποτελείται από δύο διαφορετικά τεστ:  το A2B1 και Β2C1.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα ο/η εξεταζόμενος/μενη κατατάσσεται στο αντίστοιχο επίπεδο.  Tα επίπεδα είναι σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Είναι ένα χρήσιμο πτυχίο εάν, για παράδειγμα, θέλετε να εργαστείτε στη Σουηδία. Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας εγκρίνει το Swedex σε επίπεδο C1 για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Swedex στη Σουηδία:

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/swedex-swedish-examinations/faq/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Swedex επισκεφτείτε την σελίδα

https://www.folkuniversitetet.se/in-english/swedex-swedish-examinations/about-swedex2/

Για να δείτε δείγματα εξεταστικών θεμάτων επισκεφτείτε την σελίδα

https://www.folkuniversitetet.se/in-english/swedex-swedish-examinations/mock-exams/

2 Απριλίου

00Days remaining

Για περισσότερες πληροφορίες:

To top