Εξετάσεις Swedex

Από τις 2 Απριλίου οι εξετάσεις Swedex για το Α2, Β1, Β2 και C1 αλλάζουν. Πλέον θα αποτελείται από δύο διαφορετικά τεστ:  το A2B1 και Β2C1.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα ο/η εξεταζόμενος/μενη κατατάσσεται στο αντίστοιχο επίπεδο.  Tα επίπεδα είναι σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Είναι ένα χρήσιμο πτυχίο εάν, για παράδειγμα, θέλετε να εργαστείτε στη Σουηδία. Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας εγκρίνει το Swedex σε επίπεδο C1 για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας.


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Swedex στη Σουηδία:


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Swedex επισκεφτείτε την σελίδα


Για να δείτε δείγματα εξεταστικών θεμάτων επισκεφτείτε την σελίδα

3 Δεκεμβρίου

00Days remaining

Εγγραφή

για την εξέταση στις 3 Δεκεμβρίου 2023

Εγγραφή το αργότερο μέχρι  3 Νοεμβρίου 2023

    Rest prov
    To top