Εξετάσεις Swedex

Εξετάσεις Swedex

Από τις 2 Απριλίου οι εξετάσεις Swedex για το Α2, Β1, Β2 και C1 αλλάζουν. Πλέον θα αποτελείται από δύο διαφορετικά τεστ:  το A2B1 και Β2C1.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα ο/η εξεταζόμενος/μενη κατατάσσεται στο αντίστοιχο επίπεδο.  Tα επίπεδα είναι σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Είναι ένα χρήσιμο πτυχίο εάν, για παράδειγμα, θέλετε να εργαστείτε στη Σουηδία. Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας εγκρίνει το Swedex σε επίπεδο C1 για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην επίσημη σελίδα του Swedex στη Σουηδία: Διαβάστε περισσότερα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Swedex επισκεφτείτε την σελίδα: Διαβάστε περισσότερα.
Για να δείτε δείγματα εξεταστικών θεμάτων επισκεφτείτε την σελίδα: Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή

για την εξέταση στις 22 Σεπτεμβρίου 2024

Εγγραφή το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2024

    Rest prov
    To top