Εξετάσεις Tisus

Οι εξετάσεις Tisus είναι εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της σουηδικής γλώσσας. Απευθύνονται σε αλλοδαπούς αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν ακαδημαϊκές σπουδές στην Σουηδία. Η επιτυχία στην εξέταση προϋποθέτει πολύ καλή ή άριστη γνώση της σουηδικής γλώσσας (επίπεδο C1/C2). Η πιστοποίηση αυτή δεν είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα αλλά μόνο στην Σουηδία προκειμένου για σπουδές, για άδεια άσκησης επαγγέλματος κτλ.

7 Μαΐου

00Days remaining

Για περισσότερες πληροφορίες:

To top