Ημερομηνίες εξετάσεων

9

Ιουλίου

Swedex A2B1 – B2C1

Εξέταστρα για το Swedex:

  • A2/B1  180 €
  • B2/C1  220 €

Εγγραφή το αργότερο μέχρι  9/6 2023

24

Οκτωβρίου

Tisus

Δήλωση ενδιαφέροντος από 26/6 έως1/9 

Εγγραφή το αργότερο 15/9 2023

Εγγραφή στο https://su.positionett.se/

2

Απριλίου

Swedex A2B1 – B2C1

Εξέταστρα για το Swedex:

  • A2/B1  180 €
  • B2/C1  220 €

Εγγραφή το αργότερο μέχρι  10/3 2023

Εγγραφή στο register@nordicacademy.gr

9

Μαΐου

Tisus

Δήλωση ενδιαφέροντος από 9/1 έως 17/3 

Εγγραφή το αργότερο 31/3 2023

Εγγραφή στο https://su.positionett.se/

https://www.su.se/tisus/om-tisus?open-collapse-boxes=ccbd-anm%C3%A4lantisusutland#anm%C3%A4lanochavgifttisusutland

To top