Ημερομηνίες εξετάσεων

24

Οκτωβρίου

Tisus

Δήλωση ενδιαφέροντος από 26/6 έως1/9 

Εγγραφή το αργότερο 15/9 2023

Εγγραφή στο https://su.positionett.se/

https://www.su.se/tisus/om-tisus?open-collapse-boxes=ccbd-anm%C3%A4lantisusutland#anm%C3%A4lanochavgifttisusutland

3

Δεκεμβρίου

Swedex A2B1 – B2C1

Εξέταστρα για το Swedex:

  • A2/B1  180 €
  • B2/C1  220 €
  • Restprov: 100 €

Εγγραφή το αργότερο μέχρι  3 Νοεμβρίου 2023

To top