Ημερομηνίες εξετάσεων

25

Οκτωβρίου

Tisus

Δήλωση ενδιαφέροντος από 27/6 έως 2/9 

Εγγραφή το αργότερο 16/9 2022

Εγγραφή στο 

https://www.su.se/tisus/om-tisus?open-collapse-boxes=ccbd-anm%C3%A4lantisusutland#anm%C3%A4lanochavgifttisusutland

4

Δεκεμβρίου

Swedex A2-B1-B2

Εξέταστρα για το Swedex:

  • A2  150 €
  • B1  170 €
  • B2  190 €

Εγγραφή το αργότερο μέχρι  4/11 2022

Εγγραφή στο register@nordicacademy.gr

To top