Μαθήματα Σουηδικών

Τα μαθήματα σουηδικών για ενήλικες απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να μάθουν
σουηδικά ως ξένη γλώσσα και έχουν σχεδιαστεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CERF).

Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο για
την περιγραφή των γλωσσικών δεξιοτήτων, που ανάλογα με το επίπεδο γνώσης και
την ικανότητα χειρισμού της γλώσσας σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις
καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 ως Γ2 ως εξής:

Α1: «Στοιχειώδης γνώση»
Α2: «Βασική γνώση»
Β1: «Μέτρια γνώση»
Β2: «Καλή γνώση»
C1: «Πολύ καλή γνώση»
C2: «Άριστη γνώση»

Τα προγράμματά μας ανταποκρίνονται στο πλαίσιο αυτό καθώς εστιάζουν στην
προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης στην σουηδική γλώσσα
για όλα τα διαθέσιμα επίπεδα δηλαδή Α2, Β1, Β2, C1.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή.
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για κάθε πρόγραμμα είναι 5 άτομα και ο
μέγιστος 12. Υπάρχουν προγράμματα τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης,
προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες όσο γίνεται περισσότερων συμμετεχόντων.

Γενικοί κανονισμοί και πληροφορίες

To top