Α1 Βασικός Χρήστης

Τμήμα που απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καμία γνώση σουηδικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Βασικός Χρήστης Α1 θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί βασικές φράσεις για την ικανοποίηση συγκεκριμένων καθημερινών αναγκών, όπως λόγου χάρη να ρωτά και να απαντά ερωτήσεις που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (συστάσεις, τόπος διαμονής κτλ.)

Έναρξη ανοιξιάτικων μαθημάτων στις 15 Απριλίου
Λήξη ανοιξιάτικων μαθημάτων τον Ιούλιο
 • D-A1/1
 • Εγγραφή

  Α2 Βασικός Χρήστης

  Τμήμα για όσους έχουν βασικές γνώσεις σουηδικών (βασικές φράσεις, βασικό λεξιλόγιο, στοιχειώδεις γνώσεις γραμματικής). Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο αφού προηγουμένως απαντήσει επιτυχώς σε ένα διαγνωστικό τεστ κατάταξης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Βασικός Χρήστης Α2 θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικές με οικεία και καθημερινά θέματα, όπως λόγου χάρη ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, εργασία, τοπική γεωγραφία.

  Έναρξη ανοιξιάτικων μαθημάτων στις 15 Απριλίου
  Λήξη ανοιξιάτικων μαθημάτων τον Ιούλιο
  • D-A2/1
  • Εγγραφή

   • D-A2/3
   • Εγγραφή

    To top