Ασύγχρονο διαδικτυακό πρόγραμμα προετοιμασίας SWEDEX

Περιλαμβάνει ασκήσεις για το ακουστικό κομμάτι και το αναγνωστικό κομμάτι καθώς και θέματα για έκθεση. Για κάθε άσκηση/έκθεση που θα υποβάλετε θα λαμβάνετε σχόλια και καθοδήγηση. Θα υπάρξουν δύο συναντήσεις μέσω zoom με καθηγητές για εξάσκηση των προφορικών.

To top