Προετοιμασία για τις εξετάσεις TISUS

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν πρόσθετη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης TISUS (επιπέδου C). Προγραμματίζεται επανάληψη ύλης και εξάσκηση με υλικό που περιλαμβάνει κείμενα και γλωσσικές ασκήσεις, ώστε να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι για τις δοκιμασίες της εξέτασης, δηλαδή την Κατανόηση Γραπτού Λόγου, την Παραγωγή Γραπτού Λόγου και την Παραγωγή Προφορικού Λόγου.

Εγγραφή F-Tisus

    To top