Τμήματα επανάληψης για τις εξετάσεις πιστοποίησης SWEDEX

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε όσους θέλουν πρόσθετη προετοιμασία εν όψει των εξετάσεων πιστοποίησης SWEDEX (επιπέδου Β). Προγραμματίζεται επανάληψη ύλης πάνω σε όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, δηλαδή Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στα παρακάτω προγράμματα, οφείλει να έχει γνώσεις σουηδικών που να ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας του κάθε προγράμματος δηλαδή Β1 ή Β2.

To top