Σεμινάρια

Συμβουλές για τις προφορικές εξετάσεις

This is a Sub title

Το σεμινάριο αυτό σας παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, ώστε να
ανταποκριθείτε τις προφορικές εξετάσεις Swedex και TISUS.

Συμβουλές για το βιογραφικό

Το σεμινάριο αυτό θα σας βοηθήσει να συντάξετε το βιογραφικό σας
προβάλλοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα σας.

Συμβουλές για επαγγελματική συνέντευξη

Προσομοίωση μιας επαγγελματικής συνέντευξης: Τι είδους ερωτήσεις θα
κληθείτε να απαντήσετε σε μια συνέντευξη, τι θα πρέπει να πείτε, πού να
δώσετε έμφαση και τι να αποφύγετε;

Βελτίωση παραγωγής γραπτού λόγου

Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται αρκετά να εκφράσουν τις θέσεις τους
μέσω του γραπτού λόγου. Τα σύντομα αυτά σεμινάρια έχουν στόχο να
σας βοηθήσουν βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, ώστε να εκθέτετε τις
απόψεις σας σε κείμενα που θα διαθέτουν σαφήνεια, δομή, συνοχή και
συνεκτικότητα.
Επιλέξετε ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεστε:
Β2: Πώς γράφουμε ένα e-mail, πώς συντάσσουμε μια επιστολή, πώς
κάνουμε σύντομη ανακεφαλαίωση, πώς κάνουμε την περίληψη ενός
κειμένου, πώς αναπτύσσουμε την επιχειρηματολογία μας.
Γ: Δοκίμια με επιχειρηματολογία, αναφορές, τυπικά αφηγηματικά
κείμενα, περιγραφικά κείμενα, άρθρα σε εφημερίδα, χρονικά.

Διαδικτυακά εργαστήρια (Workshops)

Συνομιλίες ή εργαστήρια (workshops) διάρκειας περίπου 60 λεπτών
όπου διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για επαγγελματικά
θέματα, όπως για παράδειγμα πώς γίνονται οι πληρωμές, πώς γίνονται
οι συνεντεύξεις, οι επαγγελματικές αναφορές κτλ.

To top