Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: NORDIC ACADEMY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: NORDIC ACADEMY ΙΚΕ

Εδρα: Οδός Αναγνωστοπούλου αριθ. 36 – 10673 Αθήνα

Αριθμός ΓΕΜΗ: 164323503000

Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 164323503000

Αρμόδια Δ.Ο.Υ: Δ ́ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801839966

Οι Διαχειριστές:

JENS LINDHE
ΑΝΕΤ ΙΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ ΝΟΡΝΤΓΚΡΕΝ

Οι Εταίροι:

ANDERS GORAN AKESSON
ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΕΡΕΖΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ


To top