Σχετικά με εμάς

Η Nordic Academy δραστηριοποιείται με σκοπό την ανάδειξη και διάδοση της σκανδιναβικής κουλτούρας και του σκανδιναβικού τρόπου ζωής ενώ παράλληλα προσπαθεί να προωθήσει την συνεργασία Ελλάδας και των σκανδιναβικών χωρών και την συσπείρωση των σχέσεων μεταξύ των λαών. Η γλώσσα ως βασικό μέσο επικοινωνίας παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών. Για αυτό βασική μας προτεραιότητα είναι η εκμάθηση των σκανδιναβικών γλωσσών σε ενήλικες και παιδιά είτε ως ξένες είτε ως δεύτερες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας για την λήψη πιστοποίησης γνώσης των γλωσσών με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών.

Αντιλαμβανόμαστε την γλώσσα στην πραγματική της διάσταση, δηλαδή ως φορέα πολιτισμού και μέσο κοινωνικοποίησης. Και, επειδή η επικοινωνία με άλλους λαούς, η κατανόηση του τρόπου σκέψης τους και η επαφή με τον πολιτισμό τους επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιδιαίτερη ταυτότητα του λαού που την μιλάει, διοργανώνουμε παράλληλα διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες σχετικές με την Σκανδινβανία για παιδιά και για ενήλικες, ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να μάθουν τις σκανδιναβικές γλώσσες ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τη σκανδιναβική κουλτούρα.

Βοηθάμε τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν τα απαραίτητα γλωσσικά προσόντα, ώστε να γνωρίσουν τις σκανδιναβικές χώρες και να νιώθουν αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία τους με τους Σκανδιναβούς.Έτσι, θα μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατάρτισή τους στο πλαίσιο των επαφών τους με την εκάστοτε χώρα σε οποιοδήποτε επίπεδο, πολιτιστικό, επαγγελματικό, κοινωνικό.

To top