nordic academy

BIld av Alex Prykhodko från Pixabay

Om oss

Nordic Academy är verksam med syfte att främja och sprida den skandinaviska kulturen och det skandinaviska levnadssättet samtidigt som den försöker främja samarbetet mellan Grekland och de skandinaviska länderna och stärka relationerna mellan folken. Språket som ett grundläggande kommunikationsmedel spelar en avgörande roll för att uppnå dessa mål. Därför är vår huvudsakliga prioritet att lära ut de skandinaviska språken till vuxna och barn antingen som främmande eller som andra språk, inklusive förberedelse för att erhålla språkkunskapscertifikat baserat på den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Vi ser språket i dess verkliga dimension, det vill säga som en bärare av kultur och ett medel för socialisering. Och eftersom kommunikation med andra folk, förståelse av deras tankesätt och kontakt med deras kultur bäst uppnås när inlärningen av ett nytt språk är direkt kopplad till folkets unika identitet, organiserar vi samtidigt olika kulturella aktiviteter relaterade till Skandinavien för både barn och vuxna, så att alla deltagare kan lära sig de skandinaviska språken samtidigt som de upptäcker den skandinaviska kulturen.

Vi hjälper deltagarna i våra program att utveckla sina språkliga förmågor och skaffa sig de nödvändiga språkkunskaperna så att de kan lära känna de skandinaviska länderna och känna sig självsäkra i sin kommunikation med skandinaverna. På så sätt kan de kreativt använda sina kunskaper, färdigheter och utbildning inom ramen för sina kontakter med respektive land på alla nivåer, kulturella, professionella och sociala.

Grekiska
för
nybörjare

To top